För studerande
Skriv ut

Antagning och anmälan

Varje termin ska du anmäla dig till fortsatta studier. Anmälan gör du på kommunens sida för ansökan via internet www.open24.norrkoping.se/vux. Om du behöver diskutera dina studieplaner med en studievägledare, boka tid så fort som möjligt på terminen.

Antagningsbesked

Antagningsbesked sänds ut via mail till alla sökande. Antagningsbeskeden sänds ut i slutet av juni för antagning till höstterminen, och i slutet av december för antagning till vårterminen. Om antalet sökande till en kurs är allt för stort kan du vid antagningen omplaceras till en parallellkurs eller placeras som reserv. Du får då ett nytt antagningsbesked då plats kan erbjudas. 

Reservintagning

Reservintagning pågår under terminens två första veckor.