För studerande
Skriv ut

Plan mot kränkande behandling

Skolans policy

En förutsättning för att trivas och utvecklas är att man känner sig trygg och respekterad för den person man är. Det är allas skyldighet att reagera mot kränkande beteenden och uttryck som kan upplevas stötande. Det är allas ansvar att säga ifrån och ingripa om någon blir utsatt.

Bestämmelser i diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. På skolan ska ingen utsättas för:

  • diskriminering eller trakasserier på grund av kön, könsidentitet eller  könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder
  • kränkande behandling

Läs mer i plan mot kränkande behandling.