För studerande
Skriv ut

Stödstugor

Vill du ha extra stöd av ämneslärare?  Vi har stödstugor som pågår hela terminen. 

Ämneslärare finns i tillgänglig enligt följande:

BI, KE och NK
onsdagar 08:10 – 9:30 A357

Dataämnen 
måndagar 09:50 - 11:10 sal A052

Datasupport*
tisdag 11:00 - 12:00 datasalen i biblioteket 

*=Där kan du få viss hjälp med datakurser men också med arbeten i andra ämnen. Du kan t.ex. få hjälp med inloggningar, itslearning, informationssökning, ordbehandling med mera.

MA
måndagar 12:10 - 13:30 B103
tisdagar
09:50 – 11:10 B103
onsdagar 09:50 – 11:10 och 12:10 – 15:10 B103
torsdagar 09:50 – 11:10  och 12:10 – 13:30 B103
fredagar 10:00 – 11:20 B103

NO
onsdagar 12:10 – 13:30 sal A360

FY
måndagar 12:10 - 13:30 B103
onsdagar 09:50 – 11:10 B103

SO
tisdagar 09:50 – 11:10 sal B204
onsdagar 09:50 – 11:10 sal B204
torsdagar 12:10 – 13:30 B204
fredagar 08:10 – 09:30 B204

SVE, SVA och ENG
måndagar 09:00 – 11:30 och 12:10 – 13:20 B103
tisdagar 13:50 – 15:10 B307 och 15:30 – 16:50 sal B305 
onsdagar 12:10 – 13:30 sal B305
torsdagar 12:10 – 13:30 B103
fredagar 12:10 – 15:00 B103

SVA - grundläggande (samtliga delkurser)
måndagar 16:30 – 17:50 A252