För studerande
Skriv ut

Policy för stöd

Policy för elever i behov av särskilt stöd


Studerande i behov av särskilt stöd ska ha samma möjligheter som övriga studerande på Komvux att klara sina studier. De har rätt till kompenserande åtgärder och hjälpmedel.

Vid terminsstart informerar personalen nya studerande vilka stödmöjligheter som finns.

En studerande med läs-,skriv- och matematiksvårigheter kan kontakta Stödenheten. Där görs en kartläggning av läs- och skrivförmågan och därefter föreslås lämpliga åtgärder i samråd med den studerande.

En studerande med inlärningssvårigheter, fysiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan kontakta Stödenheten, lärare, skolledare eller expeditionen för mer information om vilket stöd som erbjuds. 

Åtgärder som den studerande vid behov har rätt till: 
  • alternativa verktyg, även vid prov (Vid nationella prov gäller särskilda regler)
  • åhörarkopior 
  • att spela in genomgångar efter samråd med lärare
  • inläst studielitteratur
  • tydliga instruktioner hur uppgifter ska utföras, redovisas och lämnas in
  • förlängd skrivtid vid prov
  • upplästa frågor vid prov
  • att få skriva sina prov i anslutning till stödenheten

Du som behöver extra stöd i dina studier kan alltid prata med din lärare, expeditionen eller skolledare.