För studerande
Skriv ut

Stödenheten

Studerande i behov av särskilt stöd ska ha samma möjligheter som övriga studerande på Komvux att klara sina studier. Stödenheten hjälper dig med läs- och skrivsvårigheter, inlärningssvårigheter, matematiksvårigheter och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Hos Stödenheten får du:

  • Hjälp både på grundläggande- och gymnasial nivå
  • arbeta i din egen takt och på din egen nivå
  • öva studieteknik
  • stöd i både flexkurser, distanskurser och ordinarie kurser
  • möjlighet att starta kontinuerligt under pågående kurs

 

Vid ansökan kan du ange om du behöver extra stöd. Antagning sker efter samtal och kartläggning. 


För mer information kontakta:

  • rektor Kerstin Lindecrantz, 011-15 39 07