För studerande
Skriv ut

Stödstugor

Vill du ha stöd av en ämneslärare?
Stödstugorna pågår hela terminen.
Vi erbjuder stödstugor för gymnasiala kurser i ämnena:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk
  • Matte, Fysik, Kemi, Naturkunskap
  • Engelska
  • SO, Samhällskunskap, Historia
  • Data

Schema för de olika stödstugorna hittar du här.