Inför studierna
Skriv ut

Studieekonomi

Studiehjälp

Studiehjälp utbetalas till och med det första kalenderhalvåret det år då den studerande fyller 20 år. Studierna ska bedrivas på heltid  och utbetalas då automatiskt. Vid behov kan du ansöka om extra tillägg. Dessa prövas mot din/dina föräldrars ekonomi.

Studiemedel

Studiemedel utbetalas från och med det andra kalenderhalvåret det år den studerande fyller 20 år. Den studerande måste själv ansöka om studiemedel hos CSN. Detta görs på www.csn.se. Du går in på Mina sidor och väljer tjänsten Ansök om studiemedel.

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial nivå på Komvux har poäng. För att studera på heltid krävs att du läser minst 20 poäng/vecka.

100%= 20 poäng/vecka 

75%= 15-19 poäng/vecka 

50%= 10-14 poäng/vecka

För studerande gäller:

  • Resultatkrav: För att få fortsatta studiemedel krävs att man har godkänt på minst 50% av sitt studieåtagande och dessutom tillåts man "ligga efter" med totalt max 200 studiestödspoäng
  • Tid med studiemedel är begränsad: I ditt senaste beslut från CSN ser du hur många veckor du har kvar att studera med studiemedel på grundskole- och gymnasienivå
  • Skydd för dig vid sjukdom: Vid egen sjukdom ska du alltid anmäla dig första dagen till Försäkringskassan. Fr.o.m dag 14 ska kopia av läkarintyg inlämnas till Försäkringskassan och Komvux. Vid vård av barn ska anmälan göras till CSN. När du Börjar studera igen ska du skicka in blanketten "Anmälan och försäkran vid tillfällig vård av barn"
  • Alltid den studerandes ansvar att anmäla ändringar. För att slippa återbetalningar till CSN, ange alltid rätt studiestödspoäng, avbrott i kurser eller andra förändringar.

 

 

Kurator Källvindsskolan

Marie Skott, 076-7728431


Kurator SFI

Susanne Schmidt 011 - 15 39 06
Vrinnevi Park: måndag och tisdag
St Olof: onsdag, torsdag och fredag


Centrala studiestödsnämnden

Vill du läsa mer - gå in på www.csn.se