Inför studierna
Skriv ut

Prövning för betyg

Du kan läsa en eller flera kurser på egen hand och sedan göra en prövning och få ett betyg. Prövningen omfattar hela kursen. Varje prövning kostar 500 kronor. 

Vad är en prövning?

Prövning innebär att en hel kurs bedöms och betygssätts. Du läser in kursen på egen hand. I en prövning ingår inte undervisning eller lärarhandledning. En prövning görs utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven och varierar därför mellan kurser. I en prövning kan det ingå både skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter. I laborativa kurser ska genomförda laborativa moment styrkas med intyg från tidigare skola.
Se kursvis information!

 

Nedan hittar du tider för provtillfällen för dig som har läst in en kurs på egen hand.

Anmälan senast

Skriftlig prövning
fr.o.m detta datum

15 september 1 oktober