Om Komvux
Skriv ut

Ang. Mirois konkurs

2018-10-26

Elever i Norrköping ska inte påverkas av Miroi AB:s konkurs

 

Den 24 oktober ansökte Miroi AB om konkurs. Norrköpings kommun har upphandlat Mirois studieupplägg för gymnasial vuxenutbildning på distans. Elever i Norrköping som går en kurs via Miroi ska inte påverkas av konkursen utan fortsätter sin utbildning. 

Miroi AB är ett svenskt företag som bland annat erbjuder tjänster inom vuxen- och arbetsmarknadsutbildning. Norrköpings kommun har upphandlat vuxenutbildning på gymnasial nivå på distans av företaget. På onsdagen den 24 oktober ansökte Miroi AB om konkurs.

Av sammanlagt 8 000 elever i Norrköpings kommun som går någon form av vuxen- eller yrkesförberedande utbildning studerar 244 elever en eller flera kurser via Miroi AB. Utbildningarna fortsätter som planerat året ut och ansvariga för den kommunala vuxenutbildningen planerar nu för vårterminen 2019.

Vi har elevernas bästa i fokus och att de inte ska hamna i kläm på grund av konkursen. För alla som går en kurs via Miroi AB i dag fortsätter verksamheten som vanligt fram till årsskiftet. Vi erbjuder även alternativ via andra utbildningsanordnare, säger Lena Tuffin Annell, ansvarig rektor för upphandlad vuxenutbildning i Norrköpings kommun. 

De som ansökt till en distansutbildning 2019 via Miroi AB kommer att få mer information inom de närmaste veckorna.

Kontaktperson:
Lena Tuffin Annell
Titel: ansvarig rektor för upphandlad vuxenutbildning
Telefon: 011-15 18 09