Om Komvux
Skriv ut

Beställning av betyg

2017-09-29 Kom ihåg att beställa dina betyg om du vill ha dom utskrivna vid terminsslutet.
Om du vill ha ett samlat betygsdokument/utdrag ur betygskatalogen så lämnar du in ett frankerat kuvert på expeditionen med adress till dig själv skrivet utanpå kuvertet. Inuti på fliken måste du skriva personnummer och vilka kurser du vill ha utskrivna på betygen.

När det gäller Slutbetyg och Examensbevis finns en beställningsblankett som du måste fylla i och lämna till expedtionen.