Om Komvux
Skriv ut

UPPDATERAD! Till dig som deltar i distansstudier genom Miroi

2018-12-05

Information

Till dig som deltar i distansstudier via Miroi.

 

Beklagligt nog avslutar Miroi verksamheten vilket gör att Norrköpings kommun kontaktat en ny utbildningsanordnare som slutför kurserna.

 

Till dig som har en pågående utbildning via Miroi har det gått ut mejl från Norrköpings kommun med vidare information. 

 

Du kommer att bli kontaktad av din nya lärare som fått dina tidigare inlämnade uppgifter från Miroi så att kursen kan fortlöpa vidare enligt tidigare studieplanering.

 

Har du frågor kring studieplanering kontakta Vägledningscentrum. 

 

Om du har avbrutit dina studier eller inte påbörjat dessa avser inte denna information dig.

 

För att kunna återuppta dina studier behöver du logga in på EXlearn omgående.

Du kan därigenom få information om dina fortsatta studier.

 

 

Lena Tuffin