Särvux
Skriv ut

Kemi

En kurs för dig som vill undersöka hur olika ämnen påverkar din miljö och vilka egenskaper de har. 

Kemi består av två delkurser: 

Kemi i naturen 

  • Vatten och luft 
  • Fotosyntes
  • Kemiska reaktioner 


Kemi i vardagen och samhället 

·Kemikalier i hemmet
·Materialens egenskaper 
·Kretsloppet 

Utbildningstid: Halvår