Särvux
Skriv ut

Fysik

 

Kurser för dig som vill experimentera och undersöka din omgivning. 

Fysik består av tre delkurser: 

Fysik i naturen 

  • Solsystem och planeter 
  • Väder 
  • Ljud och ljus 

Fysik i vardagen 

  • Elektricitet 
  • Värme och kyla 

Fysik i samhället 

  • Tyngdkraft 
  • Energikälla och miljön 


Utbildningstid: Halvår