Särvux
Skriv ut

Historia

 

Kurser för dig som är intresserad av hur människor levde förr i tiden. Vi studerar historiska händelser i Sverige och andra länder. 

Historia består av två delkurser: 

Historiska skeenden (helår) 

  • Historiska personer, händelser och tidsperioder i Sverige. 
  • Människans levnadsvillkor genom historien 


Historia och nutid (halvår) 

  • Några upptäcktsresor 
  • Olika högkulturer och slaveri 
  • Andra världskriget 


Utbildningstid: Helår, Halvår