Särvux
Skriv ut

Samhällskunskap

 

Kurser för dig som vill veta mer om samhället och hur det styrs. Vi diskuterar aktuella samhällsfrågor och gör studiebesök. 

Samhällskunskap består av två delkurser: 

Att leva tillsammans (helår) 

  • Demokrati och lagar
  • Politiska partier
  • Hur styrs Sverige
  • Mänskliga rättigheter 


Att leva i Sverige (halvår) 

  • Samhällsservice och yrken 
  • Migration 


Utbildningstid: Helår, Halvår