Särvux
Skriv ut

Svenska / Kommunikation

En kurs för dig som vill bli bättre på att samtala, lyssna, berätta, läsa, skriva och teckna för att förstå och påverka din omgivning. Genom att utveckla ditt språk kan du bättre uttrycka dina åsikter och känslor. 

Exempel på innehåll 

· Tala, lyssna och samtala 

· Läsa och skriva 

· Texter 

· Språkbruk 

· Informationssökning

Kursen läses som svenska som andraspråkför dig som har annat modersmål. 

Utbildningstid: Helår 


Kursen "Svenska / Kommunikation" består av olika delkurser.

Läs mer