Särvux
Skriv ut

Särskild utbildning för vuxna

2020-08-25 Från och med 1 juli är inte särvux en egen skolform utan är en del av den kommunala vuxenutbildningen. Korrekt namn på utbildningen är nu Komvux som särskild utbildning.