SFI
Skriv ut

SFI-länkar och IT-arbete

Arbete med datorer
Alla grupper har schemalagda datalektioner varje vecka. Vi har tre datasalar på skolan. Dessutom finns tillgång till datorer på mötesplatsen och i några korridorer. Inloggningsuppgifter till datorerna får du av din lärare. I alla klassrum finns ljuskanoner.

Lärplattform
Några grupper, bl a distansgruppen,  arbetar med vår lärplattform, som heter it's learning. Läs mer om den här.

iPad
Sedan hösten 2012 har vi arbetat med ett projekt med iPads i våra A-grupper. Alla grupper i spår 1 arbetar med iPads under skoldagen.  Vi arbetar med språkträning på olika sätt, vi läser, lyssnar och gör inspelningar och främst arbetar vi med läs- och skrivinlärning för de elever som behöver detta. Ipaden har blivit ett bra komplement till vårt vanliga arbetssätt med skrivande och läsande. Vi har många olika appar vi arbetar med.