SFI
Skriv ut

Stödverksamhet

Läs-och skrivstöd
På S.t Olofsskolan erbjuder vi extra stöd till studerande med specifika svårigheter vid läsning och skrivning. 
Vi kan erbjuda en SoL-grupp (=skriv och läs). Där kan du få hjälp efter kartläggning av dina svårigheter. Den gruppen finns på Vrinnevi Park.

Uttalsstöd
Vi erbjuder också studerande med uttalssvårigheter extra stöd både i grupp och enskilt. 
Vi har också en talpedagog knuten till skolan.

IT-stöd
På vår skola har vi en stor mångfald av olika dataprogram som ger stöd vid språkinlärningen. Programmen kan användas för självständig träning och i samarbete med lärare. 

Läxhjälp och studiehandledning
På vår Mötesplats som finns på första våningen, kan du få hjälp och handledning med dina studier. Den är öppen för alla hela dagarna. Där kan du träna extra med våra dataprogram och få hjälp med läxor.