SFI
Skriv ut

Elevråd

Du kan diskutera, utvärdera och påverka utbildningen på många sätt, till exempel genom elevrådet. I elevrådet tar man upp frågor om undervisning, trivsel på skolan, lokaler osv.

Elevgrupper väljer representanter som sedan är med på elevrådet. Vi har 2-3 elevrådsmöten per termin.

Margareta Nilsson (rektor) är ansvarig för elevrådet.