SFI
Skriv ut

Studieuppehåll

Studieuppehåll - Om du är borta för mycket från studierna kan skolan besluta om studieuppehåll. Då får då göra en paus i studierna.

Beslut upphörande av utbildning - Om du studerat din rikttid och det bedöms att du inte gör tillräckliga framsteg i studierna kan beslut om upphörande av undervisning tas. Din tid på SFI är då slut.