SFI
Skriv ut

Studier på SFI

SFI-undervisning finns på flera nivåer. I vilken kurs och vilken Studieväg du ska börja på avgörs utifrån den kartläggning som görs av dina kunskaper och förutsättningar.

På SFI finns fyra olika kurser.
Studieväg 1 - kurs A, B, C och D. Här går du som har kort eller ingen studiebakgrund.

Studieväg 2 - kurs B, C och D. Här går du som har längre skolbakgrund.

Studieväg 3 - kurs C och D. Här går du som är mycket studievan, vill läsa fort och kan arbeta självständigt.

Beroende på studiebakgrund och förkunskaper tar SFI- studierna olika lång tid. Det kan ta allt från 6 månader till ett par år.

Om du är godkänd på kursen får du betyg. Annars kan du få ett intyg som visar vilka mål du har uppnått.

Vid önskemål om intyg eller betyg lovar vi att inom tre (3) arbetsdagar ta fram önskade dokument. Du kan då hämta det på vårt kansli.