Utbildningar
Skriv ut

Gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans kurser. Du kan läsa en eller flera kurser samtidigt. Det är mycket viktigt att du börjar läsa på rätt nivå. Du utarbetar en egen studieplan tillsammans med någon av våra studievägledare.

Utbildningen är till för dig som:

  • Avbrutit dina studier och vill återuppta dem
  • Behöver behörighet för vidare studier vid universitet och högskola
  • Behöver kompetens i en viss studieinriktning och eventuellt slutbetyg
  • Behöver kompetens för pågående eller kommande yrkesverksamhet
  • Vill läsa upp betyg från kurser på gymnasiet där du fått IG eller F.

Lektionsbundna studier eller Flexibla studier på Komvux?

Lektionsbundna studier i grupp på dagtid med 3-5 schemapass varje vecka ger dig goda förutsättningar att nå kursmålen i din kurs på en termin.  Kursplanering, genomgångar, diskussioner, egna studier och lärarstöd är nycklar till framgångsrika studier. Kurslitteratur köper du själv inför kursstart. 

Flexibla studier på Komvux passar om du inte kan läsa enligt schema på dagtid. Att läsa en flexibel kurs på Komvux i Norrköping innebär att kursen har flera starter per termin och kan läsas på olika lång tid, men räkna med att avsätta 4-5 månader för en kurs med flexibla studier. Eftersom den lärarledda tiden är betydligt mindre än i en schemabunden kurs på dagtid krävs att du har god studievana och tar ett stort eget ansvar för studierna. Du måste också ha tillgång till dator. Du får tillgång till planering och visst kursmaterial via en lärplattform på internet. Det innebär att du studerar på egen hand en stor del av kursen. Kurslitteratur köper du själv inför kursstart. 

När du startar i en flexibel kurs kommer du att delta i en obligatorisk introduktion och i obligatoriska kursträffar som ger dig all information om kursens upplägg och innehåll. Efter genomförd introduktion kan du tillsammans med läraren planera hur du skall lägga upp dina studier i kursen. Läraren har gjort en kursplanering som normalt täcker en termin. Där ser du vilka inlämningsuppgifter, prov och andra moment du behöver göra för att få betyg. All examination sker på skolan.