Utbildningar
Skriv ut

Matematik

 • Matematik 1a FLEX, 100 p

  Kursen ger grundläggande kunskaper i algebra, sannolikhetslära, statistik och funktionslära. Dessutom ingår procenträkning och geometri.

  Obligatoriska träffar sker på skolan vid ett antal tillfällen under kurstiden. (läs mer)

 • Matematik 1b, 160 p

  Kursen ger grundläggande kunskaper i algebra, sannolikhetslära, statistik och funktionslära. Dessutom ingår procenträkning och geometri. I kursen ingår orienteringskurs 60 poäng (läs mer)

 • Matematik 1b, FLEX, 100 p

  Flexibel kurs. Kursen ger grundläggande kunskaper i algebra, sannolikhetslära, statistik och funktionslära. Dessutom ingår procenträkning och geometri. Obligatoriska träffar sker på skolan vid ett antal tillfällen under kurstiden. (läs mer)

 • Matematik 1c FLEX

  Kursen ger grundläggande kunskaper i algebra, sannolikhetslära, statistik och funktionslära. Dessutom ingår procenträkning och geometri.

  Obligatoriska träffar sker på skolan vid ett antal tillfällen under kurstiden. (läs mer)

 • Matematik 2a, 100 p

  Kursen ger kunskaper i algebra, och matematiska funktioner.
  Lektioner på kvällstid en dag i veckan. (läs mer)

 • Matematik 2b, 160 p

  Kursen ger kunskaper i algebra, geometri och statistik. En stor del av kursen behandlar olika funktioner. I kursen ingår orienteringskurs 60 poäng. (läs mer)

 • Matematik 2a, FLEX, 100 p

  Flexibel kurs. Kursen ger kunskaper i algebra, geometri. En stor del av kursen behandlar olika funktioner.
  Obligatoriska träffar sker på skolan vid ett antal tillfällen under kurstiden. (läs mer)

 • Matematik 2b, FLEX, 100 p

  Flexibel kurs. Kursen ger kunskaper i algebra, geometri och statistik. En stor del av kursen behandlar olika funktioner. Obligatoriska träffar sker på skolan vid ett antal tillfällen under kurstiden. (läs mer)

 • Matematik 2c, FLEX, 100 p

  Flexibel kurs. Kursen ger kunskaper i algebra, geometri och statistik. En stor del av kursen behandlar olika funktioner.
  Obligatoriska träffar sker på skolan vid ett antal tillfällen under kurstiden. (läs mer)

 • Matematik 3b, 100 p

  Kursen ger fördjupade kunskaper i algebra. En stor del av kursen behandlar derivata och tillämpningar av derivata. Kursen innehåller också talföljder, geometrisk summa och optimering samt en introduktion av integraler. (läs mer)

 • Matematik 3c, 100 p

  Kursen ger fördjupade kunskaper i algebra. En stor del av kursen behandlar derivata och tillämpningar av derivata. Kursen innehåller också en introduktion av integraler samt trigonometri. (läs mer)

 • Matematik 4, 100 p

  Kursen ger fördjupade kunskaper om derivata och integraler. Dessutom innehåller kursen bl.a. differentialekvationer, trigonometri och komplexa tal. (läs mer)