Utbildningar
Skriv ut

Naturvetenskapliga ämnen

 • Biologi 1, 100 p

  Biologi är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor. (läs mer)

 • Biologi 2, 100 p

  Biologi är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor. (läs mer)

 • Fysik 1a, 150 p

  Kursen omfattar rörelse och krafter – hastighet, rörelsemängd, impuls, rörelse i fält, tryck. (läs mer)

 • Fysik 2, 100 p

  Kursen omfattar rörelse och krafter – kaströrelse, centralrörelse, vridmoment. (läs mer)

 • Kemi 1, 100 p

  Kemi är läran om ämnen, deras uppbyggnad, struktur och hur de reagerar. (läs mer)

 • Kemi 2, 100 p

  Kemi är läran om ämnen, deras uppbyggnad, struktur och hur de reagerar. (läs mer)

 • Naturkunskap 1a1, FLEX, 50 p

  Flexibel kurs. Naturkunskap är tvärvetenskapligt och kombinerar de naturvetenskapliga ämnena. Obligatoriska träffar sker på skolan vid ett antal tillfällen under kurstiden. (läs mer)

 • Naturkunskap 1a2, FLEX, 50 p

  Flexibel kurs. Naturkunskap är tvärvetenskapligt och kombinerar de naturvetenskapliga ämnena. Obligatoriska träffar sker på skolan vid ett antal tillfällen under kurstiden. (läs mer)

 • Naturkunskap 1a1, 50 p

  Kursen handlar om hållbar utveckling, människans sexualitet, naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt.
  (läs mer)

 • Naturkunskap 1a2, 50 p

  Kursen handlar om livsstilens betydelse för hälsan, etiska aspekter på genteknik, naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt.

  Kursen bygger på NAK01a1

  (läs mer)

 • Naturkunskap 1b, 100 p

  Kursen ger samma behörighet och har samma innehåll som Naturkunskap 1a1+1a2 tillsammans. Naturkunskap är tvärvetenskapligt och kombinerar de naturvetenskapliga ämnena. (läs mer)

 • Naturkunskap 2, 100 p

  Naturkunskap är tvärvetenskapligt och kombinerar de naturvetenskapliga ämnena. Kursen bygger på och fördjupar de kunskaper som ges i Naturkunskap 1. (läs mer)

 • Naturkunskap2, FLEX, 100 p

  Flexibel kurs. Naturkunskap är tvärvetenskapligt och kombinerar de naturvetenskapliga ämnena. Kursen bygger på och fördjupar de kunskaper som ges i Naturkunskap 1. (läs mer)