Utbildningar
Skriv ut

Språk

 • Engelska 5, 100 p

  Kursen syftar till att du ska utveckla din förmåga att läsa texter, uppfatta talad engelska samt kommunicera både muntligt och skriftligt i olika sammanhang. (läs mer)

 • Engelska 5, FLEX, 100 p

  Flexibel kurs. Kursen syftar till att du ska utveckla din förmåga att läsa texter, uppfatta talad engelska samt kommunicera både muntligt och skriftligt i olika sammanhang. Obligatoriska träffar sker på skolan vid ett antal tillfällen under kurstiden. (läs mer)

 • Engelska 6, 100 p

  I kursen fördjupas de färdigheter och kunskaper som du tillägnat dig i kursen Engelska A eller Engelska 5. (läs mer)

 • Engelska 6, FLEX, 100 p

  Flexibel kurs. I kursen fördjupas de färdigheter och kunskaper som du tillägnat dig i kursen Engelska A eller Engelska 5 Obligatoriska träffar sker på skolan vid ett antal tillfällen under kurstiden. (läs mer)

 • Engelska 7, 100 p

  Bygger på Engelska 6 men har dessutom en delvis vetenskaplig inriktning. (läs mer)