Utbildningar
Skriv ut

Yrkeshögskola (YH)

Arbetslivet kräver idag förnyad kompetens. För att tillgodose arbetsmarknadens kompetensbehov finns en utbildning med stark arbetslivsanknytning.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform inom det reguljära utbildningssystemet. Utbildningen är utformad i samarbete med arbetslivet för att leda till jobb och är ett alternativ till högskoleutbildning.

Läs mer om YH på Myndigheten för yrkeshögskolan.
Läs mer om Logistikprogrammet.