Utbildningar
Skriv ut

Lärlingsutbildning

OBS ! Vi har inte möjlighet att ta emot elever till Lärlingsutbildning i nuläget. Vi återkommer med mer information löpande.
Lärlingsutbildning passar den som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Minst 70 procent av utbildningen sker på en arbetsplats med en handledare. Handledaren arbetar på arbetsplatsen och lär ut sitt yrke till lärlingen. 

 

Kontakt
Kontakta Vägledningscentrum för att få veta mer om dina möjligheter att läsa lärlingsutbildningen.

Vägledningscentrum
Hospitalsgatan 20, Norrköping
Telefon: 011-15 54 40