Utbildningar
Skriv ut

Personal och löneadministratör

Heltidsutbildning               2 terminer    (start endast hösttermin)

Behörighetskrav: Grundskola med godkända betyg i Matematik och Svenska/Svenska som andraspråk. (Saknat betyg kan ersättas av nivåtest)

Goda kunskaper i engelska (grundskola eller motsvarande) är önskvärt.

Vill du arbeta i datamiljö, med människor och siffror, i ett yrke som är spännande och varierande?
Under två terminers heltidsstudier lär du dig bland annat lönehantering, ekonomi, arbetsrätt samt information och kommunikation.

Utbildningen Personal- och löneadministratör är en teoretisk yrkesutbildning riktad mot branschens behov och förkunskapskrav på personal- och löneadministratörer.

Kurspaket (med reservation för ändringar) 

HT                          
ADMADM01
ADMPER0
FÖRFÖR01
INFINF01 


Administration 1 
Personaladministration
Företagsekonomi 1
Information och kommunikation 1      


100p 
100p
100p
100p

 VT             
ADMADM00S       
ADMADM00S2
AFFAFÄ00S
INFINF02

Valbara kurser VT FÖRFÖR02
LEDLED0
 
Administration specialisering
Administration specialisering
Affärskommunikation Engelska
Information och kommunikation 2


Företagsekonomi 2
Ledarskap och organisation
 
100p
100p
100p
100p


100p
100p

Vuxenutbildningen strävar efter att anordna en utbildning som gör eleverna konkurrenskraftiga och vars kompetenser, kunskaper och färdigheter möter behovet hos näringslivet, kommuner, statliga myndigheter och andra aktörer. Kurspaketet inom Personal- och löneadministration är lokalt utformat med syftet att tillfredsställa näringslivets behov inom region Östergötland.

Kurspaketet innehåller nationella gymnasiekurser inom administration och ekonomi med inriktning personal – och löneadministration. Du får bekanta dig med VISMA som lön- och ekonomiprogram. Du får också kunskaper i MS Office, arbetsrätt och personaladministration liksom löneberäkning och personalekonomi, företagsekonomi och redovisning.

 

Kurslitteraturkostnad
Cirka 2 500 kronor per termin.
Studiefinansiering
Sökes via CSN
Komvux

Källvindsskolan
Nygatan 38
602 34 Norrköping
tel 011-15 39 00
www.komvux.norrkoping.se