Utbildningar
Skriv ut

Vård- och omsorgsutbildning

Detta är en utbildning för dig som är intresserad av och vill arbeta som undersköterska, vårdare, skötare inom psykiatrisk vård eller som personlig assistent. Det är en komplett yrkesutbildning.

Förkunskapskrav: Grundskola med godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk

Från och med hösten 2015 sker Vård- och omsorgsutbildningen i våra nya lokaler i Vrinnevipark, Sprängstensgatan 1 D.

Vård och omsorgsutbildningen, 3 terminer, erbjuds i två olika studieformer. Båda studieformerna är heltidsstudier, men kan bedrivas i annan studietakt.

Lärplattformen It´s Learning används vilket kräver datorvana och tillgång till internet.

From vårterminen 2016 ingår Samhällskunskap 1a1 i utbildningen

  • Lektionsbaserad utbildning
    Lektionsbaserad undervisning bygger på att det mesta av studierna sker i form av undervisning med schemalagda lektioner.
  • Studieformen i termin 3 är beroende av vilken fördjupning du väljer
  • Flexibel utbildning
    Flexibel utbildning innebär att lärarledda lektioner varvas med självstudier, handledning och föreläsningar. Stöd från lärare finns att tillgå. Studierna innebär cirka två skolförlagda dagar per vecka med lärarledda lektioner och handledning. Övrig tid används för egna studier och handledning. Denna studieform passar dig med studievana sedan tidigare och hög studiedisciplin. Du behöver ha datavana och tillgång till Internet.
  • Studieformen i termin 3 är beroende av vilken fördjupning du väljer

 

Oavsett vilken studieform du väljer så varvas teori och praktik under utbildningen. Arbetsplatsförlagd utbildning ingår varje termin med ca 4-5 veckor. Den sista terminen ger möjlighet till fördjupning inom vissa områden och läses lektionsbaserat eller flexibelt beroende på vilken fördjupning/inriktning du väljer.

Tänkbara arbetsområden efter utbildningen är vårdboende, hemtjänst, sjukhus, demensvård, psykiatrisk vård, gruppboende och daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning och andra funktionshinder.

 

Introduktionstermin Vård och omsorg.

Förkunskapskrav: SFI D eller motsvarande

  • Test i Svenska som andraspråk genomförs inom ramen för introduktionsterminen. Testresultatet ligger till grund för om du kan gå vidare till 3-terminers Vård-och omsorgsutbildning eller om du ska studera Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
  • När du har påvisat tillräckliga kunskaper i Svenska går du in i Vård-och omsorgsutbildningen.

 

 

Mer information

Du har även möjlighet att validera ett urval av Vård- och omsorgsutbildningens kurser. Ta kontakt med våra studievägledare för mer information.

Komvux är en del av Vård- och Omsorgscollege,Vård- och omsorgscollege läs mer på: www.vo-college.se/ostergotland

Elevenkät

Denna enkät riktar sig till elever som har fullgjort Arbetsplatsförlagt lärande - APL inom ramen för Vård- och omsorgsutbildningen.
Syftet med enkäten är att de studerande får möjlighet att utvärdera APL-perioden. Dina tankar och reflektioner är ur ett kvalitetsperspektiv mycket värdefulla och en uppföljning/sammanställning av resultatet kommer att göras, som alla inblandade parter kan ta del av! Vi är tacksamma för att du tar dig tid att besvara enkäten.

Länk till: webbenkäten

Övriga enkäter och utvärderingar 

Enkät yrkesvux: till enkäten

Handledarutbildning: till utvärdering