Låneregler

KOMVUX låneregler och ersättningsavgifter för skadade eller ej återlämnade böcker

  • Lånetid läromedel 5 mån, möjlighet till omlån två gånger.
  • Lånetid roman/novell - skolarbete 2 mån, möjlighet till omlån två gånger.
  • Övriga böcker en månad, möjlighet till omlån två gånger.
  • Finns reservation på boken sker inte omlån.

Du lånar böcker på eget ansvar, förstörda eller borttappade böcker ersätts enligt skolans taxa. Det är absolut förbjudet att skriva eller sudda i bibliotekets böcker, böcker med klotter i ersätts.

Bibliotekets böcker ska räcka till många utlån. Tack!

Tillämpade schablonpriser:

Inbunden bok, eller bok inkl CD

300 kr

Pocket

100 kr


Ersättning kursböcker eller svårersättliga medier:

Kursböcker, dyrbara böcker eller svårersättliga medier ersätts med beräknat återanskaffningsvärde.

Observera att ersättning för förkomna böcker inte återbetalas om inlämning sker efter betalning.

Biblioteket tar inte emot egen inköpt bok.