Frånvaro

Frånvaro
Vid egen sjukdom ska du alltid anmäla dig första dagen till Försäkringskassan. Fr.o.m dag 14 ska kopia av läkarintyg inlämnas till Försäkringskassan och Komvux. Vid vård av barn ska anmälan göras till CSN. När du börjar studera igen ska du skicka in blanketten "Anmälan och försäkran vid tillfällig vård av barn"

Närvaron vid lektionspassen är mycket viktig. Studietakten är hög på Komvux. Det betyder att närvaro på lektionerna har avgörande betydelse för studieresultatet. Om du av någon anledning måste vara frånvarande under ett lektionspass ska du meddela din lärare. Om det saknas underlag för bedömning av dina kunskaper i en kurs på grund av bristande deltagande, sätts inget betyg.

Studieavbrott

Har du varit borta mer än tre veckor från en kurs, utan att ha lämnat sjukintyg eller har beviljats ledighet, stryks du från kursen.

Om du av någon anledning måste avbryta dina studier måste du meddela expeditionen. Vi rekommenderar dig att innan avbrottet kontakta kurator eller studievägledare. Tänk på att avbrottet kan påverka dina studiemedel!