Källkritik

Det är alltid viktigt att granska informationskällor och att vara kritisk, även om du läser vetenskapliga rapporter eller publicerade böcker. Däremot är källkritik särskilt viktig när du letar information på nätet eftersom det är svårt att veta vem som har lagt upp informationen.

Tänk på

  • Verkar innehållet rimligt?
  • Vem har skrivit texten?
  • Vem har lagt ut sidan på nätet?
  • I vilket syfte har sidan lagts ut?
  • När är sidan uppdaterad?