Regler vid skrivningar

 • Legitimation ska kunna uppvisas på begäran av läraren. Glöm därför inte att ta med giltig legitimation!

 • Skrivning/prov äger rum på en av läraren anvisad tid och plats.
 • Kläder och väskor skall förvaras på plats som anvisas av läraren.

 • Mobiler och andra digitala verktyg ska vara avstängda och förvaras på plats som anvisas av läraren.

 • Inga andra hjälpmedel än de som läraren anvisar får användas.

 • Kommunikation sker endast med läraren/skrivvakten.

 • Nationella prov genomförs på av Skolverket fastställda datum. Vid särskild prövning och flexibel kursstart kan andra regler tillämpas.

 • Elever med särskilda behov/funktionsnedsättning kan få utsträckt skrivtid eller annan hjälp. Se ”Policy för studerande i behov av särskilt stödöppnas i nytt fönster”.

 • Uteblir man av någon anledning från det ordinarie skrivtillfället eller inte får godkänt avgör läraren om ett om prov får/kan göras.

 • Vid fusk avbryts skrivningen omedelbart och räknas som ej godkänd
  (betyget F). Övriga regler för fusk se ”Fusk och plagiatöppnas i nytt fönster