Stöd i studierna

Lärverktyg

Läs mer om olika hjälpmedel som du kan ha stöd av i dina studier , 1.1 MB.

Stödstugor i olika ämnen

För dig som studerar gymnasiekurs på Källvindskolan finns Stödstugor. På en Stödstuga får du hjälp av en ämneslärare. Vi erbjuder stödstugor i ämnena:

 • Biologi, Kemi, Naturkunskap
 • Dataämnen
 • Engelska
 • Matematik, Fysik
 • SO, Samhällskunskap, Historia
 • Svenska som andraspråk
Stödstugor erbjuds följande tider under våren 2023:

BI och Na-specialisering
tisdagar 14:00-15:15 A360
fredagar 12:15 - 13:30 A360

Dataämnen
tisdagar 12:15 - 13:30 A052

ENG
måndagar 15:30 - 16:45 B305

FY
fredagar 10:00 - 11:15 A257

KE
fredagar 11:30-12:45 A357
MA
måndagar 10:00 - 11:15 & 14:00-15:15 A257
tisdagar 10:00 - 11:15 & 14:00-15:15 A257
onsdagar 15:30-16:45 A257
torsdagar 10:00 - 11:15 & 12:15-13:30 A257
fredagar 10:00 - 11:15 A257

NK
onsdagar 12:15 – 13:30 A360

SO
onsdagar 10:00 - 11:15 B204
fredagar 12:00 - 13:00 B204

SVA
måndagar 10:00 - 11:15 B303

 

 Extra stöd

På Komvux finns Stödenheten som ger extra stöd till dig som har

 • Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Hos Stödenheten får du:

 • hjälp både på grundläggande- och gymnasial nivå
 • arbeta i din egen takt och på din egen nivå
 • öva studieteknik
 • stöd i både flexkurser, distanskurser och ordinarie kurser
 • möjlighet att starta kontinuerligt under pågående kurs

Vid ansökan kan du ange om du behöver extra stöd. Antagning sker efter samtal och kartläggning.

Kurator

Kuratorer finns på skolan för att ge dig råd och stöd så att din studietid ska bli så bra som möjlig. Kuratorer hjälper till genom att:

 • Vägleda i frågor som rör utmaningar i vardagen, personliga och sociala frågor, droger med mera.
 • Informera om samhällsservice.
 • Tillsammans försöka hitta en lösning som är bra för dig och dina studier.
 • Ta tillvara din egen förmåga.

Kuratorer har tystnadsplikt. Har du frågor kring det, berättar kuratorerna mer om vad det innebär. Boka tid via mail eller telefon:

Komvux Källvindsskolan & Vrinnevipark
Maria Hagström
Tfn 011-15 33 09
maria.hagstrom@norrkoping.se

Marie Skott
Tfn 0767-72 84 31
marie.skott@norrkoping.se

Komvux SFI S:t Olof
Susanne Schmidt
Tfn 0725-97 01 44
susanne.schmidt@norrkoping.se

Länkar

Policy för elever i behov av särskilt stöd

Studerande i behov av särskilt stöd ska ha samma möjligheter som övriga studerande på Komvux att klara sina studier. De har rätt till kompenserande åtgärder och hjälpmedel.

Vid terminsstart informerar personalen nya studerande vilka stödmöjligheter som finns.

En studerande med läs-,skriv- och matematiksvårigheter kan kontakta Stödenheten. Där görs en kartläggning av läs- och skrivförmågan och därefter föreslås lämpliga åtgärder i samråd med den studerande.

En studerande med inlärningssvårigheter, fysiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan kontakta Stödenheten, lärare, skolledare eller expeditionen för mer information om vilket stöd som erbjuds.

Åtgärder som den studerande vid behov har rätt till:

 • alternativa verktyg, även vid prov (Vid nationella prov gäller särskilda regler)
 • åhörarkopior
 • att spela in genomgångar efter samråd med lärare
 • inläst studielitteratur
 • tydliga instruktioner hur uppgifter ska utföras, redovisas och lämnas in
 • förlängd skrivtid vid prov
 • upplästa frågor vid prov
 • att få skriva sina prov i anslutning till stödenheten

Du som behöver extra stöd i dina studier kan alltid prata med din lärare.