Stödstugor

Vill du ha extra stöd av ämneslärare? Vi har stödstugor som pågår både höst och vår.

OBS! På grund av rådande pandemi sker stödstugor efter samtal med din lärare.