Stödverksamhet

Lärverktyg

Läs mer om olika hjälpmedel som du kan ha stöd av i dina studier

Kurator

Kuratorer finns på Källvindsskolan, Vrinnevipark och Strömmen. Av dessa får du stöd och personlig rådgivning. Du har också möjlighet att diskutera din sociala eller ekonomiska situation.

Boka tid via mail eller telefon:

Komvux Källvindsskolan & Vrinnevipark

Maria Hagström
Tfn 011-15 33 09
maria.hagstrom@norrkoping.se

Marie Skott
Tfn 076-7728431
marie.skott@norrkoping.se

Sfi Strömmen/Vrinnevipark

Susanne Schmidt
Tfn 0725-970144
susanne.schmidt@norrkoping.se

Policy för elever i behov av särskilt stöd

Studerande i behov av särskilt stöd ska ha samma möjligheter som övriga studerande på Komvux att klara sina studier. De har rätt till kompenserande åtgärder och hjälpmedel.

Vid terminsstart informerar personalen nya studerande vilka stödmöjligheter som finns.

En studerande med läs-,skriv- och matematiksvårigheter kan kontakta Stödenheten. Där görs en kartläggning av läs- och skrivförmågan och därefter föreslås lämpliga åtgärder i samråd med den studerande.

En studerande med inlärningssvårigheter, fysiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan kontakta Stödenheten, lärare, skolledare eller expeditionen för mer information om vilket stöd som erbjuds.

Åtgärder som den studerande vid behov har rätt till:

 • alternativa verktyg, även vid prov (Vid nationella prov gäller särskilda regler)
 • åhörarkopior
 • att spela in genomgångar efter samråd med lärare
 • inläst studielitteratur
 • tydliga instruktioner hur uppgifter ska utföras, redovisas och lämnas in
 • förlängd skrivtid vid prov
 • upplästa frågor vid prov
 • att få skriva sina prov i anslutning till stödenheten

Du som behöver extra stöd i dina studier kan alltid prata med din lärare, expeditionen eller skolledare.

Stödenhet

Studerande i behov av särskilt stöd ska ha samma möjligheter som övriga studerande på Komvux att klara sina studier. Stödenheten hjälper dig med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, inlärningssvårigheter och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Hos Stödenheten får du:

 • Hjälp både på grundläggande- och gymnasial nivå
 • arbeta i din egen takt och på din egen nivå
 • öva studieteknik
 • stöd i både flexkurser, distanskurser och ordinarie kurser
 • möjlighet att starta kontinuerligt under pågående kurs

Vid ansökan kan du ange om du behöver extra stöd. Antagning sker efter samtal och kartläggning.

Stödstugor

Vill du ha stöd av en ämneslärare?
Stödstugorna pågår hela terminen.
Vi erbjuder stödstugor för gymnasiala kurser i ämnena:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk
 • Matte, Fysik, Kemi, Naturkunskap
 • Engelska
 • SO, Samhällskunskap, Historia
 • Data

Schema för de olika stödstugorna hittar du här.