Kurser på gymnasiesärskolenivå

Undervisningen sker kursvis i små eller större grupper. Du kan söka till flera kurser. Kurserna går att läsa i olika takt och under olika lång tid. Du studerar helår eller halvår.

Det kostar ingenting att studera här. Den som får löneavdrag kan via skolan söka bidrag från SPSM (Specialpedagogoska Skolmyndigheten).

Kurserna startar vid olika tillfällen under året. Beroende på studietakt och kursens omfattning kan en kurs pågå under en eller flera kursperioder.

Komvux kurser på gymnasiesärskolenivå

Svenska

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • samtala, diskutera, presentera och lyssna
 • skriva olika typer av texter
 • läsa och tolka texter
 • söka och värdera information

Delkurser:

 • Svenska 1-SVBSVE51, 200p
 • Svenska 2 -SVBSVE52, 100p
 • Litteratur SVBLIT5, 100p
 • Skrivande SVBSKR5, 100p

Svenska som andraspråk

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • samtala, diskutera, presentera och lyssna
 • skriva olika typer av texter
 • läsa och tolka texterSöka och värdera information

Delkurser:

 • Svenska som andraspråk 1-SVOSVE51, 200p
 • Svenska som andraspråk 2-SVOSVE52, 100p

Engelska

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • samtala, lyssna och diskutera
 • läsa olika typer av texter
 • skriva enklare texter
 • använda digitala hjälpmedel
 • kultur i den engelskspråkiga världen

Delkurser:

 • Engelska 1,2,3 ENSENG51-53, 100p

Matematik

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • metoder för beräkningar
 • geometriska figurer
 • mått och enheter
 • statistik i t.ex. diagram och tabeller
 • matematiska problem i vardagslivet

Delkurser:

 • Matematik 1,2,3 MAMMAT51-53, 100p

Arbetslivets villkor

En kurs för dig som vill utvecklas inom arbetslivet.

Längd: Halvår

Exempel på innehåll:

 • olika yrken och arbetsuppgifter
 • vad kan jag arbeta med?
 • regler inom arbetslivet
 • arbetsmiljö

Delkurs 1, SALARB5, 50p 

Digital kompetens

En kurs för dig som vill bli bättre på att
använda modern teknik på ett säkert sätt.

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • program för text, bild och kommunikation
 • tjänster på internet, ex för bank, lagring och sociala medier
 • söka, värdera och sprida information
 • säkerhet på internet
 • lagar och bestämmelser

INMDIG5, 100p

Medieproduktion

En kurs för dig som är nyfiken på hur man skapar film.

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • utveckla idéer till berättelser
 • manus och berättarteknik
 • planera och göra film
 • teknisk utrustning och tekniker inom medieproduktion

MEOMED5, 100p

Trafikantkunskap

En kurs för dig som tänker ta körkort och vill ha hjälp med de teoretiska studierna.

Längd: Helår

Exempel på innehåll:

 • trafikmiljöer och trafiksituationer
 • trafikregler
 • risker i trafiken
 • trafikens påverkan på miljön

SALTRA5, 100

Ansök

Innan du ansöker är det bra att du bokar tid med en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum. Då får du hjälp med att göra din ansökan.