Tre elever som håller föredrag för andra elever i ett klassrum

Kombinationsutbildningar

Kombinationsutbildningar ska förkorta din väg till arbete genom att du studerar svenska språket och ett yrke samtidigt.

Kombinationsutbildningar inom Komvux

Kombinationsutbildningar inom Komvux är utbildningar där SFI eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå kombineras med en yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Kombinationsutbildning riktar sig till dig som vill läsa en yrkesutbildning i kombination med SFI C eller D, studieväg 2 och 3, samt svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Efter utbildningen finns goda möjligheter till arbete.

Förkunskaper

Du är behörig att läsa kombinationsutbildningar inom Komvux från och med den1 juli det år du fyller 20 år under förutsättning att du

  • är bosatt i Sverige
  • har betyg eller motsvarande i sfi B, studieväg 2 och 3
  • saknar de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan
  • har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kombinationsutbildningar i Norrköping

  • Barn- och fritidsutbildningen
  • Bygg- och anläggningsutbildningen
  • Industriteknisk utbildning
  • Restaurang- och livsmedelsutbildning
  • Vård- och omsorgsutbildning

Utbildningens längd

Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt. Utbildningen innehåller arbetsplatsförlagt lärande.

CSN

Kombinationsutbildningarna är delvis studiemedelsberättigade. Du kan ansöka om studiemedel för yrkeskurser och för SVA-kurser. Du kan inte ansöka om studiemedel för SFI-kurser och behöver kontakta annan myndighet för finansiering av dessa.

Läs mer om CSN och studiemedel

Ansök

Innan du ansöker är det bra att du bokar tid med en studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum. Då får du hjälp med att göra din ansökan.