Rektorer och chefer

Här finns kontaktuppgifter till rektorer och chefer inom Vuxenutbildningen i Norrköping.

SFI

Anna Häggkvist
anna.haggkvist@norrkoping.se
011-15 39 08

Marie Palmgren
marie.palmgren@norrkoping.se
011-15 39 13

Grundläggande nivå

Cecilia Blårand
cecilia.blarand@norrkoping.se
011-15 33 60

Gymnasial nivå

Jimmy Wentzell
jimmy.wentzell@norrkoping.se
011-15 39 01

Vård- och omsorgsutbildning

Tf Hilma Wahlström
hilma.wahlstrom@norrkoping.se
0767-98 59 80

Komvuxutbildning vid Astar, Montico, Hermods och Yrkesakademin

Cecilia Nilsson
cecilia.nilsson@norrkoping.se
011-15 39 80

Komvux som särskild utbildning, Stödenheten och Slussen

Pia Wallin
pia.wallin@norrkoping.se
076-77 284 65

Vägledningscentrum

Tf Carina Ekberg
carina.ekberg@norrkoping.se
011-15 65 69