Ansökan

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ansöker genom en e-tjänst på webben. Där hittar du också mer information om kursutbud och aktuella kurstarter med mera.
Här ansöker du Länk till annan webbplats.

 

Viktiga datum för ansökan

Du kan söka till komvux året runt. I huvudsak finns 5 kursperioder:

 • Just nu: ansökan stänger 14/11 2021. Kurserna börjar 10/1 2022.
 • Ansökan öppnar 21/3 2022 och stänger 1/5 2022. Kurserna börjar 30/5 2022.
 • Ansökan öppnar 18/6 2022 och stänger 18/9 2022. Kurserna börjar 17/10 2022.
 • Ansökan öppnar 9/5 2022 och stänger 19/6 2022. Kurserna börjar 8 /8 2022.
 • Ansökan öppnar 10/1 2022 och stänger 20/2 2022. Kurserna börjar 21/3 2022.

Antagningsbesked till varje kursperiod skickas senast en vecka innan kursstart.

Kurser på distans (Hermods) och flexibla kurser (både grundläggande och gymnasiet) har löpande antagning och är alltid sökbara.

Din ansökan behöver vara gjord senast följande datum för att den ska hanteras:

Inför start v.2 - ansök senast v. 45 (föregående år)
Inför start v.7 - ansök senast v. 2
Inför start v.12 - ansök senast v. 7
Inför start v.17 - ansök senast v. 12
Inför start v.22 - ansök senast v. 17

Inför start v.32 - ansök senast v. 24
Inför start v.37 - ansök senast v. 32
Inför start v.42 - ansök senast v. 37
Inför start v.47 - ansök senast v. 42

Komplettera din ansökan kan du göra senast en veckan efter att ansökningsperioden har stängt.


Kan jag läsa i Norrköping om jag bor i en annan kommun? Länk till annan webbplats.

Sökande från andra kommuner

För den som är folkbokförd i en annan kommun kan det finnas möjlighet att studera på Komvux i Norrköping om hemkommunen betalar. Så här gör du:

Gör en ansökan i vårt ansökningssystem Länk till annan webbplats.Skriv sedan ut ansökan och skicka den till vuxenutbildningen i din hemkommun (där du är folkbokförd). Det finns en särskild ruta på den utskrivna ansökningsblanketten där din hemkommun skall yttra sig. Ta reda på om din hemkommun önskar att du skickar in din ansökan digitalt eller via post, och om de önskar att du bifogar något mer dokument.
 • Det är sedan din hemkommun som beslutar om de beviljar eller avslår kostnaden för kursen eller utbildningen. Din hemkommun meddelar beslutet till Komvux Norrköping.
  Mail: vagledningscentrum@norrkoping.se
  Eller post till:
  Vägledningscentrum, IKE
  Hospitalsgatan 20, 602 27 Norrköping
 • För att Komvux Norrköping ska kunna besluta att ta emot dig som sökande behöver din hemkommun bevilja kostnaden för den kurs eller utbildning du har sökt. Du behöver också vara behörig att studera vid Komvux. Komvux Norrköpings beslut skickas till dig.
 • Om Komvux Norrköping beslutar att ta emot dig som sökande kommer din ansökan att hanteras av Komvux Norrköpings antagning.
 • Antagningen beslutar om du blir antagen eller inte. Om det är fler sökande än platser prioriteras ansökningarna utifrån Skollagen och Vuxenutbildningsförordningen. Du får besked av Komvux Norrköping om du blivit antagen till kursen eller utbildningen, eller inte.

Observera att vi behöver din hemkommuns beslut senast sista ansökningsdag för att din ansökan ska kunna hanteras i antagningen. Gäller kurser och utbildningar med kursstart vecka 2, 12, 22, 32, 42.


Kan jag läsa i en annan kommun om jag är folkbokförd i Norrköping?

För den som är folkbokförd i Norrköping och behörig att läsa på Komvux gymnasiala nivå erbjuder Komvux Norrköping ett brett kursutbud med olika ämnen, kurser och yrkesutbildningar. Trots det kan det hända att vi inte har just den kurs du behöver för att få grundläggande eller särskild behörighet till en viss högskole- eller yrkeshögskoleutbildning. Eftersom det finns en rättighet att läsa behörighetsgivande kurser (Skollagen 2010:800 kap 20 §19) kan därför Norrköpings kommun bekosta behörighetsgivande kurs, om du söker och bli antagen till en sådan kurs i en annan kommun eller annan anordnare som t ex Regionen.
Så här gör du om den kurs du behöver för att bli behörig till högskola/yrkeshögskola inte finns i Komvux Norrköpings utbud:

1. Gör ansökan till kursen/kurserna i den kommun/ hos den anordnare där kursen finns.
2. Skriv ut/spara ansökan digitalt.
3. Maila vagledningscentrum@norrkoping.se
-Din ansökan till kursen/kurserna
-Tidigare intyg/betyg

-Personbevis, beställs via Skatteverket

-Namn på den högskole- eller yrkeshögskoleutbildning som sökt kursen/kurserna ger behörighet till.
OBS! Se till att få med alla dokument och information! Ansökan kommer inte hanteras om det saknas uppgifter.
4. Komvux Norrköping tar beslut om att bevilja eller avslå kostnaden. Kommunen/anordnaren av kursen får information om beslutet. Du får också den informationen.
5. Kommunen/anordnaren av kursen beslutar om de kommer att ta emot dig som sökande. Om de tar emot dig som sökande, kommer din ansökan att hanteras av deras antagning.
6. Kommunen/anordnaren av kursen beslutar sedan om du antas till kursen. Du kommer att få ett antagningsbesked från dem.

OBS! Norrköpings kommun har inte möjlighet att bekosta andra kurser eller utbildningar än de som man har rätt till enligt Skollagen kap 20 §19.


Om du är osäker på något är du välkommen att kontakta Vägledningscentrum

Kontakt Vägledningscentrum Öppnas i nytt fönster.

Hospitalsgatan 20
602 27 Norrköping

 • Telefon: 011-15 54 40
 • E-post: vagledningscentrum@norrkoping.se