Betyg/Beställa betyg

Inom Komvux har du möjlighet att studera mot en gymnasieexamen eller ett slutbetyg.

Betyg sätts efter varje avslutad kurs när det finns betygsunderlag. Skolverkets kunskapskrav och betygskriterier gäller för vilka betyg som sätts. Fråga läraren om du vill veta mer om reglerna. När du avslutar en kurs registreras betyget på skolans expedition. Behöver du betyg tidigare än vid terminens slut för att söka till högskolan måste du läsa flexibel utbildning, öppet eller distans. Kurser som läses med schemalagda lektioner betygsätts vid terminens slut.

Alla kurser som påbörjas efter den 1/7 2012 betygsätts enligt betygsskala med bokstäverna A - F. Betyget A - E är godkända betyg där A är högsta betyg och E är lägsta godkända betyg. Bokstaven F motsvarar Icke Godkänd.

Beställa betyg

När du läst klart dina kurser och vill få ut ditt slutbetyg eller examensbevis, så ska du själv beställa det. Det är alltså ingenting du får per automatik. Du måste kontakta en studie- och yrkesvägledare Öppnas i nytt fönster. för att bestämma vilka kurser som ska ingå i betyget och fylla i beställningen. Observera att vissa betyg kan vara för gamla för att plocka med i ett nytt slutbetyg.

Om du vill ha ett samlat betygsdokument/utdrag ur betygskatalogen eller beställa kopia på dina tidigare betyg skickar du din beställning digitalt. Du kan få kopia på betyg från grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning från skolor inom Norrköpings kommun.

Beställning av kopia på skolbetyg (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Betygsdokument

Det finns olika typer av betygsdokument.

  1. Samlat betygsdokument/Utdrag ur betygskatalog. I ett samlat betygsdokument räknas avslutade kurser upp. Du bestämmer själv vilka kurser du vill ha med.
  2. Slutbetyg grundläggande vuxenutbildning får du när du avslutat kurserna svenska, engelska, matematik och samhällskunskap med betyget Godkänd eller Väl Godkänd.
  3. Slutbetyg gymnasial vuxenutbildning. I betyget skall ingå kärnämnen och fritt valda ämnen i huvudsak från gymnasiekurser lästa före 2012. Sista datum att utfärda slutbetyg är 1 juli 2025, därefter ersätts det fullt ut av examensbevis. Slutbetyget ska innehålla 2 350 poäng, varav 2 250 poäng måste vara godkända.
  4. Examensbevis. Gymnasieexamen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan utfärdas för den som har betyg i gymnasiekurser som i huvudsak lästs efter 2012. Tag kontakt med studie- och yrkesvägledare för att planera vilka kurser som skall ingå.

Grundläggande behörighet

Inte alla slutbetyg eller gymnasieexamina ger grundläggande behörighet till högskolan. Vissa gymnasiekurser kan du inte räkna med i ett slutbetyg från komvux. Därför rekommenderar vi att du kontaktar en studie- och yrkesvägledare för en studieplanering, innan du påbörjar dina studier.

Läs mer om behörighet till högskola/universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intyg

Du som läst en orienteringskurs, validerat dina kunskaper eller vill få dina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg, kan få ett intyg utfärdat.

Gymnasiepoäng

Varje kurs ger ett antal gymnasiepoäng. Dessa anger kursens omfattning. Gymnasiepoängen ges för varje avslutad kurs.

Prövning för betyg

Du kan läsa ett eller flera ämnen på egen hand och sedan göra en prövning och få ett betyg. Prövningen omfattar hela kursen. Mer information om hur du bevisar din kunskap hittar på sidan om prövningar och validering.

Har du fått betyget "F" eller "IG" på en kurs du läst i kommunal vuxenutbildning har du rätt att göra en kostnadsfri prövning. Övriga prövningar kostar 500 kr.