CSN - studiemedel

Studiemedel

Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan ansöka om studiemedel från och med det andra kalenderhalvåret det år som du fyller 20 år. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. Du måste ansöka om att få studiemedel. Det gör du hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

För att du ska kunna få studiemedel, måste du uppfylla ett antal krav. Exempelvis ska dina studieresultat vara tillräckliga och du kan inte studera på mindre än halvtid. Din ålder påverkar också om du kan få studiemedel och hur mycket.

Poäng hel/deltidsstudier

För att studera på heltid krävs att du läser minst 20 poäng/vecka.

100%= 20 poäng per vecka

75%= 15-19 poäng per vecka

50%= 10-14 poäng per vecka

För studerande gäller:

  • Resultatkrav: För att få fortsatta studiemedel krävs att man har godkänt på minst 75% av sitt studieåtagande och dessutom tillåts man "ligga efter" med totalt max 200 studiestödspoäng
  • Tid med studiemedel är begränsad: I ditt senaste beslut från CSN ser du hur många veckor du har kvar att studera med studiemedel på grundskole- och gymnasienivå
  • Skydd för dig vid sjukdom: Vid egen sjukdom ska du alltid anmäla dig första dagen till Försäkringskassan. Fr.o.m dag 14 ska kopia av läkarintyg inlämnas till Försäkringskassan och Komvux. Vid vård av barn ska anmälan göras till CSN. När du Börjar studera igen ska du skicka in blanketten "Anmälan och försäkran vid tillfällig vård av barn"
  • Alltid den studerandes ansvar att anmäla ändringar. För att slippa återbetalningar till CSN, ange alltid rätt studiestödspoäng, avbrott i kurser eller andra förändringar.

Har du frågor om din studietakt kan du kontakta Vägledningscentrum Öppnas i nytt fönster.. Om du vill ha hjälp med din ansökan kan du kontakta CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om studiemedel Länk till annan webbplats.

Här är en film om hur du ansöker om studiemedel Länk till annan webbplats.


Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb.

Studiestartsstödet betalas vanligtvis ut för fyra veckor i taget. Hur mycket pengar du får beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och vilken inkomst du har.

För heltidsstudier kan man beviljas upp till 8 984 kronor för en fyra veckors period. Den sökande måste vara mellan 26-55 år. Om du studerar på heltid kan du som längst få studiestartsstöd i 50 veckor. Studerar du på deltid räknar CSN om veckorna utifrån det.

Läs mer om studiestartsstöd hos CSN Länk till annan webbplats.

Ansöka om studiestartsstöd

Du kan inte söka Studiestartsstödet på egen hand utan måste ansöka med hjälp av studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum. Vill du veta mer om studiestartsstödet och studier inom vuxenutbildningen är du välkommen att kontakta Vägledningscentrum Öppnas i nytt fönster..

Försäkringar

Alla heltidsstuderande är försäkrade. Det gäller under vanlig lektionstid, men även under exempelvis studiebesök och resor anordnade av skolan. Försäkringen gäller också resor till och från skolan.