Prövning för betyg

Under våren 2021 tar vi endast emot ansökan om prövning från dig som är skriven i Norrköpings kommun, detta med anledning av covid-19.

31/3 är sista anmälningsdag för dig som vill hinna genomföra prövning under våren 2021.Du kan läsa en eller flera kurser på egen hand och sedan göra en prövning och få ett betyg. Prövningen omfattar hela kursen. Varje prövning kostar 500 kronor.

Blankett för ansökan om prövning

Vanliga frågor och svar

Vad är en prövning?

Prövning innebär att en hel kurs bedöms och betygssätts. Du läser in kursen på egen hand. I en prövning ingår inte undervisning eller lärarhandledning.

En prövning görs utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven och varierar därför mellan kurser. I en prövning kan det ingå både skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter. I laborativa kurser ska genomförda laborativa moment styrkas med intyg från tidigare skola.

Se kursvis information!

Prövning i kurser enl. GY2000 får ej göras efter juni 2016

Vem får pröva?

Du som är 20 år och bosatt i landet kan genomföra en prövning i kurser som det sätts betyg på. Detta gäller även om du har fått betyg tidigare på kursen.

Behörig är också den som är yngre men som har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.

Prövning erbjuds endast om Komvux anordnar den aktuella kursen. Om kursen inte anordnas på Komvux hänvisar vi dig till en av kommunens gymnasieskolor.

Före anmälan

Se till att du har kunskap om vad en prövning innebär för dig. Kursplan och kunskapskrav kan du hämta på Skolverkets hemsida. Kontakta en studievägledare för mer information.

Anmälan och avgifter

Ansökan ska göras på särskild blankett och tillsammans med ett personbevis skickas till komvux@norrkoping.se alternativt till Källvindsskolan, Nygatan 38, 60234 Norrköping. Märk kuvertet med Prövning Komvux Norrköping. Vi behandlar enbart fullständiga ansökningar.

När du har blivit antagen till prövningen ska du betala 500kr/prövning, enligt information du får med antagningsbeskedet. Avgiften betalas inte tillbaka vid återbud eller uteblivande från prövningstillfället.

Du som tidigare har läst kursen i kommunal vuxen-utbildning och fått betyget F betalar ingen avgift.

Genomförande av prövning

När din anmälan lämnats in blir du kontaktad av prövningsansvarig lärare för information om genomförande av prövningen.

Vid prövningstillfället ska du uppvisa legitimation. Prövningens samtliga prov/skrivningar och muntliga redo-visningar ska genomföras under den anmälda perioden.


Om du är osäker på något är du välkommen att kontakta Vägledningscentrum