Grundläggande kurser på Folkhögskola

Grundläggande kurser på folkhögskola motsvarar grundskolans årskurs 4-9.

Utbildningsbeskrivning

Folkhögskolan bygger på att du är delaktig i att lägga upp dina studier och är engagerad i
din utveckling. Genom lärarledda lektioner, enskilda arbeten, grupparbeten och studiebesök skapas utrymme för att dela erfarenheter och kunskap. Studier på folkhögskola leder inte bara till ökade kunskaper utan också till ökat självförtroende och ansvarstagande. Gruppen spelar en central roll för studier på folkhögskola, för påverkan av innehåll, arbetssätt och för att stärka den enskilda deltagaren.

Läs mer på Marieborg folkhögskolas webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhögskolan bygger på att du är delaktig i att lägga upp dina studier och är engagerad i din utveckling.

Kontakt
Marieborg Folkhögskola
Telefon: 011-21 96 00