Komvux som särskild utbildning

Du får studera på Komvux som särskild utbildning om du har fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och saknar, behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Undervisningen har som mål att ge kunskaper och färdigheter för att du bättre ska klara av vardagsliv och arbetsliv.