Vanliga frågor och svar

Vad är Komvux som särskild utbildning?
Det är en del av den kommunala vuxenutbildningen.

Vem kan studera på Komvux som särskild utbildning?
Utbildningen är till för den som har fyllt 20 år och som har diagnosen intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Man kan studera på olika nivåer som motsvarar träningsskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola.

Varför finns denna utbildning?
Undervisningen har som mål att låta eleven utveckla sina kunskaper och färdigheter för att bättre klara av ett självständigare vardags- och arbetsliv.

Hur många elever finns det på Komvux som särskild utbildning?
Ungefär 60 elever läser kurser hos oss. Undervisningen sker i mindre grupper.

Hur lång är en kurs?
Kurserna är ett år eller ett halvt år och börjar i augusti eller i januari. Lektionstiden är 1-2 timmar och består av 1 eller 2 lektioner varje vecka.

Hur vet man vilka kurser som finns och vad de handlar om?
Dels finns det en kort beskrivning av varje kurs på vår hemsida och i vår broschyr, dels kan man kontakta eller besöka oss så berättar vi mer.

Hur gör man för att söka en kurs?
Man fyller i vår ansökningsblankett där man väljer vilka kurser man önskar läsa. Blanketten skickas/lämnas till oss på Komvux.

Vad händer efter att man har lämnat in ansökan?
Skolan tar hand om alla ansökningar och sätter sedan ihop grupper utifrån de kurser som sökts. Den sökande får besked per post eller telefon om man blivit antagen eller inte antagen.

Vad händer när kursen avslutats?
När man har genomgått kursen får man ett betyg eller ett intyg i de kurser man har klarat av.