Alfavux

Alfavux är en pedagogisk app för ordinlärning

Här kan du komma direkt till Alfavux hemsida Länk till annan webbplats., mycket nöje!

Här kan du läsa mer om vår nyutvecklade iPad-app. Den riktar sig de som behöver träna på att lära sig läsa, skriva och lära sig svenska ord. Den finns att köpa på Appstore för 36 kronor. Den finns endast för iPads, inte till androider eller mobiltelefoner.

Ordinlärning med pedagogisk app

Alfavux är en pedagogisk app för ordinlärning som riktar sig främst till ungdomar och vuxna med ett annat modersmål än svenska och som saknar läs- och skrivkunskaper helt eller delvis.

Alfavux har möjliggjorts med hjälp av statsbidrag från Skolverket för utbildning i svenska för invandrare 2013. Komvux i Norrköping tilldelades medel för skapandet av en app.

Appen är framtagen av Lena Ryman Wildén, sfi-lärare på Komvux i Norrköping i samarbete med Centercom som har ansvarat för teknikutveckling och Anfang Reklambyrå som ansvarat för bildval, design och instruktionstexter.

Alfavux innehåller närmare tvåhundra vanliga svenska ord med foton till. När ett foto visas hörs en röst som läser upp ordet. Bokstäverna ligger blandade på fotot och dras till rutor. Varje bokstav ljudas samtidigt som den dras på plats. Om bokstaven placeras i fel ruta hoppar den tillbaka. När hela ordet är korrekt stavat läser rösten upp ordet igen. Det finns en högtalarsymbol som går att trycka på för att upprepa ordet obegränsat antal gånger.

Orden är indelade i sex olika nivåer med stigande svårighetsgrad. Nivåerna skiljs åt genom färger. Ett visst antal ljud och bokstäver är kopplade till varje nivå. Nivå ett har de vanligaste ljuden som s i l o r e m a. Sedan tillkommer fyra nya bokstäver för varje ny nivå samtidigt som utvalda ord från tidigare nivåer repeteras. Det går att byta fritt mellan de olika nivåerna.

Här kan du se alla Alfavuxord , 14.8 kB. i de olika nivåerna.

På den sjunde nivån är alla ord blandade. Det finns också en åttonde nivå där egna foton, ljud och ord kan läggas in.

Appen Alfavux är utvecklad som ett pedagogiskt material för ipad och har inga länkar till reklam eller köp.

Alfavux går inte att köpa till iPhones och androida plattor eller telefoner, endast till iPad.

Länkar: www.centercom.se Länk till annan webbplats. och www.anfang.se Länk till annan webbplats.