Pedagogisk utveckling

Ansök till SFIöppnas i nytt fönster

På den här sidan kan du läsa om olika projekt och arbeten som pågår hos oss på SFI.


Guldäpplet

Driveöppnas i nytt fönster

Supertextöppnas i nytt fönster


Språkbron– ett nordiskt utvecklingsprojekt.

Berit Pousette och Ingela Berggren från sfi, Komvux ingår i en nordisk grupp tillsammans med Danmark och Norge. Gruppen har under två år (sep-11 till sep-13) skrivit en praktikhandbok som ska tydliggöra en koppling mellan praktik och skola för deltagaren. Den ska användas av handledare ute på praktikplatsen, läraren och av deltagaren. Ett kompetenskort har arbetats fram, detta kan användas som CV. En egen hemsida har öppnats i sep-13 där materialet finns på tre språk, norska, danska och svenska.

Språkbron


Nordplus

Nordplusprojektet samarbetar St Olofsskolan med Voss Vaksenopplaering og Logopedi i Norge och Center for Dansk Integration i Danmark. Alla tre länder har märkt svårigheten för många elever med utländsk bakgrund att klara övergången från motsvarande SFI till högre utbildningar. De skandinaviska ländernas skolsystem är också ofta annorlunda än i de studerandes hemländer. I Skandinavien betonas vikten av samarbete, att ta eget ansvar för studierna och att kunna arbeta projektinriktat. Projektet vill bygga broar till utbildningar efter SFI och motsvarande genom att skapa en idébank för våra respektive utbildningar. Projektet pågår i 24 månader med start oktober -15.

 

Genreskrivande

På vår skola har vi arbetat fram ett material om genreskrivande. Alla arbetslag har en pärm med allt material. Här kan man läsa om genrepedagogik och cirkelmodellen. Här finns också information till lärare om olika genrer och även elevmaterial.

Genreskrivande på SFIlänk till annan webbplats