Stödverksamhet

Läs-och skrivstöd
På Strömmen erbjuder vi extra stöd till studerande med specifika svårigheter vid läsning och skrivning.

IT-stöd
På vår skola har vi en stor mångfald av olika dataprogram som ger stöd vid språkinlärningen. Programmen kan användas för självständig träning och i samarbete med lärare.